- 2020 -__

2 FEBRUARI
  Nieuwjaarsreceptie
  >>>

5 APRIL
  Afgelast: PFD
  voorjaarsrit >>>

18-19 APRIL
  Afgelast: Porsche
  Days Spa-
  Francorchamps

16 MEI
  Afgelast: PFD
  meeting >>>

22-24 MEI
  Afgelast: Spa
  Classic

31 MEI
  Paddock Porsche
  in Assen >>>

24-28 JUNI
  Techno Classica
  Essen >>>

27 JUNI
  Afgelast: Vet
  Cool Man >>>

5 JULI
  Afgelast: PFD
  zomerrit >>>

12-15 SEPTEMBER
  Afgelast: PFD
  clubweekend >>>

3 OKTOBER
 - PFD meeting >>>  - Dinslaken >>>

8 NOVEMBER
  PFD najaarsrit >>>

Algemene vrijwaringsclausule

Kennisname van de inhoud van de internetsite van de Porsche Fans Drechtsteden (PFD) is geheel vrijblijvend en vrijwillig.
Porsche Fans Drechtsteden (PFD) sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van producten genoemd op deze site en van toepassing of uitvoering e.d. van informatie die verkregen is door de hiervoor genoemde kennisname.


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, daarmee is de wetgeving rondom de privacy van uw gegevens veranderd. Samengevat: Organisaties moeten meer inzicht geven in de registratie van uw persoonsgegevens en hoe ermee wordt omgegaan.

Wij willen u erop wijzen dat we uw persoonsgegevens voor o.a. e-mails en WhatsApp-berichten alleen gebruiken in verband met en naar aanleiding van onze clubactiviteiten.

Gefotografeerde personen en auto's tijdens deze activiteiten en ander beeldmateriaal gebruiken wij alleen ter illustratie, o.a. bij de ritverslagen die worden geplaatst op onze website.

Indien u hier niet mee akkoord gaat verzoeken we u dit aan ons te melden.

De persoonsgegevens van onze leden worden centraal geadministreerd.

Als u uw lidmaatschap opzegt worden al uw persoonsgegevens uit onze ledenadministratie verwijderd.

update 18-5-2018