- 2019 -__

20 JANUARI
  Nieuwjaarsreceptie
  >>>

16 FEBRUARI
  Slotracing >>>

7 APRIL
  - PFD voorjaarsrit
  - >>>
  - Porsche Collec-
  - tors Day >>>

10-14 APRIL
  Techno Classica
  Essen >>>

1 MEI
  Dinslaken >>>

17-19 MEI
  Spa Classic >>>

9 JUNI
  Paddock Porsche
  in Assen >>>

22 JUNI
  - PFD meeting >>>
  - Vet Cool Man >>>

6 JULI
  Meeting Haaglanden
  Motorsport >>>

7 JULI
  PFD zomerrit >>>

28 JULI
  RPM Live >>>

18 AUGUSTUS
  Classic Porsche
  Trackday >>>

13-15 SEPTEMBER
  PFD clubweekend
  >>>

12 OKTOBER
  PFD meeting >>>

10 NOVEMBER
  PFD najaarsrit >>>

Nieuwjaarsbijeenkomst 2007 Porsche Fans Drechtsteden

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Porsche Fans Drechtsteden werd dit jaar op 27 januari gehouden in restaurant Bellebue te Sliedrecht, gelegen aan de oevers van de Merwede. Zoals gebruikelijk was deze bijeenkomst de "laatste zaterdag" van januari.

Bij binnenkomst in Bellevue brandde de haard al gezellig en 2 oudere jongeren uit Capelle en omgeving hadden zich al comfortabel geïnstalleerd bij de haard, dat bleek zoals te verwachten een favoriete plek, want de plaatsen rond de haard waren al snel bezet.
Trouwens met een opkomst van ruim 30 leden waren de overige plaatsen in deze mooie horeca gelegenheid na enige tijd goed bezet.
Bijgaande foto's geven een goede indruk van de gezellige en hartelijke sfeer waarin deze PFD bijeenkomst verliep. Ook het fraaie uitzicht op de Merwede met het scheepvaartverkeer droeg hier aan bij.

Verheugend was te constateren dat Bas al weer zover hersteld was, dat hij zelf rijdend met zijn eigen fraaie Porsche en met zijn echtgenote, aanwezig kon zijn en dat ze het beiden zo te zien heel goed naar hun zin hadden.

Klik om de foto te vergroten Klik om de foto te vergroten Klik om de foto te vergroten Klik om de foto te vergroten

Halverwege de bijeenkomst werd door ondergetekende aandacht gevraagd van de aanwezigen voor een aantal PFD zaken.
Het clubblad van december 2006 was het laatste clubblad van de hand van Cor, die te kennen had gegeven er na vele jaren mee te willen stoppen. Zijn opvolgster Sandra werd voorgesteld en met applaus begroet. Kopij voor het clubblad is nog steeds van harte welkom.
Tevens voorstellen voor een laatste zaterdag of een laatste zondag bij een bedrijf, zoals we ook in 2006 een keer hebben gedaan, aangezien er leden zijn voor wie de zaterdag een gewone werkdag is.
Er werd ook gewezen op de in het clubblad van december gepubliceerde vooruitblik op het seizoen 2007 waarin de nodige activiteiten staan opgesomd, de leden werden opgeroepen om daaraan, voor zover mogelijk, mee te doen.
De kalenders die ook dit jaar weer door Hans gemaakt zijn werden over de aandacht gebracht en verdeeld. ( er zijn er overigens nog een paar over).
Met de wens dat 2007 een gezond en plezierig jaar mag worden met daarbij veel Porsche vreugde, werd een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.

In een andere zaal vond nog een feestelijke receptie plaats (gouden bruiloft) en op een gegeven moment liepen er abusievelijk een achttal dames met gitaar keurig achter elkaar door onze zaal, wat een aantal PFD-ers direct uit volle borst het lied van Toon Hermans "Wat ruist daar in het Struiiiiikgewas..... " deed inzetten. De dames hadden meteen in de gaten dat ze niet in de goede zaal zaten, maar dat vermoeden hadden ze waarschijnlijk toch al.

Na afloop van deze door de aanwezigen zeer gewaardeerde bijeenkomst, vertrokken de vele geparkeerde Porsches weer, tot spijt van een aantal jongentjes die mogelijk over vele jaren wellicht zelf ook in dit merk zullen rijden.

Groeten en tot ziens bij een volgend Porsche evenement.
John Poppeliers.