- 2019 -__

20 JANUARI
  Nieuwjaarsreceptie
  >>>

16 FEBRUARI
  Slotracing >>>

7 APRIL
  - PFD voorjaarsrit
  - >>>
  - Porsche Collec-
  - tors Day >>>

10-14 APRIL
  Techno Classica
  Essen >>>

1 MEI
  Dinslaken >>>

17-19 MEI
  Spa Classic >>>

9 JUNI
  Paddock Porsche
  in Assen >>>

22 JUNI
  - PFD meeting >>>
  - Vet Cool Man >>>

6 JULI
  Meeting Haaglanden
  Motorsport >>>

7 JULI
  PFD zomerrit >>>

28 JULI
  RPM Live >>>

18 AUGUSTUS
  Classic Porsche
  Trackday >>>

13-15 SEPTEMBER
  PFD clubweekend
  >>>

12 OKTOBER
  PFD meeting >>>

10 NOVEMBER
  PFD najaarsrit >>>

Nieuwsjaarsreceptie Porsche Fans Drechtsteden 2006 in Zwijndrecht

Op zaterdag 28 januari 2006 stond de nieuwjaarsreceptie, tevens “laatste zaterdag” van de PFD  gepland.

Op de verzonden aankondigingen kwam een flinke respons zodat de Vijverzaal in het Develpaviljoen te Zwijndrecht op die zaterdagmiddag flink gevuld was met PFD-ers die het bijzonder goed naar de zin hadden. Het was te merken dat men elkaar een tijdje niet gezien had o.a. vanwege de drukte rond de feestdagen in december en het begin van het nieuwe jaar. Op deze eerste PFD bijeenkomst was er dan ook gespreksstof in overvloed.

Vanuit de Vijverzaal was er een goed uitzicht op de aankomende Porsches , de meeste van het type 911 en ook enkele 944-ers, vanwege de goede opkomst was ook die parkeerplaats voor het merendeel gevuld met ons favoriete  merk.  Veel leden durfden het met het op die dag fraaie zonnige vriesweer wel aan om hun bolides van stal te halen voor een ritje naar Zwijndrecht.

In het nieuwjaarstoespraakje van ondergetekende werd even teruggekeken wat er in 2005 zoal georganiseerd was en waaraan werd deelgenomen.

Genoemd werden: Dinslaken op 1 mei, de diverse nieuwe adressen die we op de “laatste zaterdagen” bezochten, Porsche Days op Francorchamps, de Circuit experience te Zolder, die voor een tweetal leden iets teveel ervaringen opleverden, de Vet Cool Man Rit vanuit de diverse kinderziekenhuizen, een topper die op 13mrt06 om 16.10 u te zien is op tv , Ned 1.

Ook is er vooruitgekeken naar de komende activiteiten in 2006.

Op de agenda voor 2006 staat al karten met BBQ in mei (aanmeldingein zijn nog steeds welkom), er is al een voorjaarsrit aangekondigd en diverse laatste zaterdagen.

Duidelijk werd dat er nog wat PFD activiteiten nodig zijn in het komende jaar, evenals meer kopij uit de leden voor het clubblad.

In de uitnodiging was al een oproep gedaan en deze oproep werd hier herhaald om wat meer schouders onder de PFD te krijgen. (Deze oproepen hadden overigens succes en dat is ook nodig want de PFD is een club voor en door leden.)

Daarna werd het glas geheven op een voorspoedig nieuwjaar voor de PFD en haar leden.

Zoals gebruikelijk werden er ook weer de nodige plaatjes geschoten, zovel in de Vijverzaal als op het parkeerterrein, waar men elkanders Porsches en de eventuele aanpassingen bekeek en besprak.

Zo rond 16:00 uur vertrokken de PFD-ers weer tevreden huiswaarts tot wellicht de volgende ontmoeting op de "laatste zaterdag" in februari. (zie t.z.t. de site).

Groeten en tot ziens,

John Poppeliers.