- 2019 -__

20 JANUARI
  Nieuwjaarsreceptie
  >>>

16 FEBRUARI
  Slotracing >>>

7 APRIL
  - PFD voorjaarsrit
  - >>>
  - Porsche Collec-
  - tors Day >>>

10-14 APRIL
  Techno Classica
  Essen >>>

1 MEI
  Dinslaken >>>

17-19 MEI
  Spa Classic >>>

9 JUNI
  Paddock Porsche
  in Assen >>>

22 JUNI
  - PFD meeting >>>
  - Vet Cool Man >>>

6 JULI
  Meeting Haaglanden
  Motorsport >>>

7 JULI
  PFD zomerrit >>>

28 JULI
  RPM Live >>>

18 AUGUSTUS
  Classic Porsche
  Trackday >>>

13-15 SEPTEMBER
  PFD clubweekend
  >>>

12 OKTOBER
  PFD meeting >>>

10 NOVEMBER
  PFD najaarsrit >>>

De "laatste zaterdag" van de PFD op 23 september 2006

De dag begon wat vochtig tot nat voor de meeste Pfd-ers maar zo rond een uur of twee begon het terrein rondom de loodsen van de gebr. Blankemeijer aardig vol te lopen.

Klik om de foto te vergroten Klik om de foto te vergroten Klik om de foto te vergroten Klik om de foto te vergroten

Enkele leden vonden het toch te riskant om hun gepoetste Porsches bloot te stellen aan de elementen en ander vuil dat in sommige agrarische delen van onze streek op de weg terecht gekomen was. Die kwamen met een vervangend vervoermiddel. In totaal waren er op een geven ogenblik ruim twintig auto's. Zoals zo vaak klaarde het op en werd het een prachtige zelfs wat warme cabrio middag. Op bijgaande foto's is te zien dat er diverse Porsches, die voorzien waren van een zgn. diagnosestekker, aan de originele Porsche hartbewaking werden gelegd en door der Oberdoktor Franz  werden gecontroleerd op fouten en traumatische ervaringen in het verleden en het heden.

Ook Peter kon de nodige adviezen kwijt omtrent de zorg en herstel van de carrosserie.

Eigenzinnige relaisjes  die hun eigen gang gingen bleken nog wel eens her en der de kop op te steken, waarbij de remedie varieerde van los tikken (de zgn. corrigerende tik, waarvan de toepassing zeer ter discussie staat in pedagogische opzicht) tot vervangen.

Er waren diverse nieuwe leden aanwezig en ook flink aantal oude bekenden zodat er weer meer dan genoeg stof tot praten was en ook voor de inwendige mens was gezorgd.

De tijd vloog voorbij en tegen vijf uur keerde de rust weer terug aan de Hofwegen 37 te Bleskensgraaf.

Frans en Peter bedankt voor de ontvangst en de verstrekte informatie.

John P.