- 2019 -__

20 JANUARI
  Nieuwjaarsreceptie
  >>>

16 FEBRUARI
  Slotracing >>>

7 APRIL
  - PFD voorjaarsrit
  - >>>
  - Porsche Collec-
  - tors Day >>>

10-14 APRIL
  Techno Classica
  Essen >>>

1 MEI
  Dinslaken >>>

17-19 MEI
  Spa Classic >>>

9 JUNI
  Paddock Porsche
  in Assen >>>

22 JUNI
  - PFD meeting >>>
  - Vet Cool Man >>>

6 JULI
  Meeting Haaglanden
  Motorsport >>>

7 JULI
  PFD zomerrit >>>

18 AUGUSTUS
  Classic Porsche
  Trackday >>>

13-15 SEPTEMBER
  PFD clubweekend
  >>>

12 OKTOBER
  PFD meeting >>>

10 NOVEMBER
  PFD najaarsrit >>>

De contributie bedraagt € 20,00 per kalenderjaar. Daarbij gelden de volgende regels:

De contributie kan worden overgemaakt op IBAN NL48 INGB 0684588684 t.n.v. G.M.Ligtvoet-Bastiaans e/o J.Jacobs.

In geval van beëindiging van het lidmaatschap wordt de reeds betaalde contributie niet gerestitueerd. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Als de contributie niet wordt betaald vervalt het lidmaatschap. Als je geen lid meer wilt of kunt zijn wordt het echter wel op prijs gesteld als je dit even meldt bij de organisatie van de PFD en even een mailtje stuurt naar porschefanclubpfd@gmail.com, dat is voor ons en voor jou wel zo duidelijk.

update 22-12-2017